Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN organizeaza CONCURS

05-02-07 10:05

pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primariei municipiului Reghin

COMPARTIMENT U.A.T. GEST. DATE URBANE A.D.P.
Consilier  principal
- 1 post
CONDITII:
-studii superioare Tehnice de Constructii sau de Arhitectura
-vechime 5 ani în specialitate
-cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET

COMPARTIMENT AUTORIZARE SI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII
Consilier  principal
- 1 post
CONDITII:
-studii superioare Tehnice de Constructii sau de Arhitectura
-vechime 5 ani în specialitate
-cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET

COMPARTIMENT INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE
Consilier  principal
- 1 post
CONDITII:
-studii superioare Tehnice de Constructii, de Arhitectura sau juridice
-vechime 5 ani în specialitate
-cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL SI PROTECTIA CONSUMATORULUI
Consilier  principal
- 1 post
CONDITII:
-studii superioare economice sau juridice
-vechime 5 ani în specialitate
-cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET

COMPARTIMENT JURIDIC
Consilier juridic debutant
- 3 posturi
CONDITII:
-studii superioare  juridice
-cunostinte operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET
 
ACTE NECESARE LA DOSAR:
-formular de înscriere la concurs;
-copie dupa actul de identitate;
-copie dupa actul de studii ;
-copie dupa cartea de munca;
-cazier juridic;
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-recomandare de la ultimul loc de munca;
-declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Concursul va avea loc în data de 5 martie 2007 – proba scrisa, orele 10,00 si 7martie 2007 – interviu, orele 12,00,  la sediu
Bibliografia si alte date necesare concursului, vor fi afisate la sediul institutiei.
Cererile de înscriere vor fi depuse la sediul Primariei municipiului Reghin din str. Petru Maior nr. 41, la Compartimentul Resurse umane, camera 47, pâna la data de 23 februarie 2007 ora 14,00.
Informatii suplimentare se pot obtine la camera 47- Compartiment Resurse umane, si la telefon : 0265-511112, interior 110,
CONDUCEREA