Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN organizează CONCURS

22-09-06 12:32

în data de 18 octombrie 2006 - proba scrisa, orele 10,00 şi 20 octombrie 2006 – interviu, orele 12,00, la sediu, pentru ocuparea funcţiilor publice, de conducere şi de execuţie vacante, din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primăriei municipiului Reghin

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Şef serviciu - 1 post
CONDIŢII:
-studii superioare juridice, administrative sau tehnice
-vechime 2 ani în specialitate
-curs de masterat în administraţie publică
-cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Consilier debutant - 1 post
CONDIŢII:
-studii superioare juridice sau administrative
-cunoştinţe de limba maghiară
-cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET
COMPARTIMENT JURIDIC
Consilier juridic debutant - 1 post
CONDIŢII:
-studii superioare juridice
-cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET
SERVICIUL CONTABILITATE BUGET
Inspector asistent treapta 3 - 1 post
CONDIŢII:
-studii superioare economice
-vechime 1 an în specialitate
-cunoştinţe operare calculator: WORD, EXCEL, INTERNET

ACTE NECESARE LA DOSAR:
-formular de înscriere la concurs;
-copie după actul de identitate;
-copie după actul de studii;
-copie după cartea de muncă;
-cazier juridic;
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
-recomandare de la ultimul loc de muncă;
-declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia şi alte date necesare concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei.
Cererile de înscriere vor fi depuse la sediul Primăriei municipiului Reghin din str. Petru Maior nr.41, la Compartimentul Resurse umane, camera 47, până la data de 6 octombrie 2006 ora 14,00.
Informatii suplimentare se pot obţine la camera 47- Compartiment Resurse umane, şi la telefon: 0265-511112, interior 110