Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Achizitii publice

SOLICITARE DE OFERTĂ    
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de reparații și întreținere sistem de iluminat public – anul 2018”
Caiet de sarcini     

Anunt 13.03.2018

 

SOLICITARE DE OFERTĂ  
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea transportului public din municipiul Reghin” Cod CPV 79311100-8 Servicii de elaborare de studii  
Caiet de sarcini    

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 
Referitor la: Achiziția directă de servicii pentru realizare „Site WEB – MUNICIPIUL REGHIN”, Cod CPV- 72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
Caiet de sarcini    
Ghid privind realizarea paginilor web pentru Administratia Publica Centrala si Locala din Romania    
Ghid pentru accesibilizarea paginilor web ale institutiilor publice din Romania   

 

SOLICITARE  DE OFERTĂ nr.52.771/29.09.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Furnizare echipamente de protecție”, codul CPV 18143000-3 -  Echipamente de protectie (Rev.2)
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.951/17.05.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de consultanță de achiziții publice și  investiții” CPV 79418000-7 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor(Rev.2)
Caiet de sarcini   

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.946/17.05.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale igienico-sanitare”
Necesar

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.945/17.05.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de supraveghere  și intervenție la Muzeul Etnografic Reghin, Casa de Cultură ”George Enescu”, Casa de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară și Centrul de Informare Turistică din Municipiul Reghin „  cod CPV 79714000-2 Servicii de supraveghere
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.944/17.05.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de pază și monitorizare Parc Central str. P-ța Petru Maior și Piațeta din strada Libertății F.N. din Municipiul Reghin„
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.37.942/17.05.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de pază  la Instituțiile de învățământ din Municipiul Reghin”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE  DE OFERTA nr.37.776 din 17.05.2017 
Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale de curăţenie şi întreţinere"
Necesităţi minime obligatorii 

 

SOLICITARE  DE  OFERTA nr.35.494 din 27.04.2017 
Referitor la: Achiziția directă de produse „Substanțe chimice pentru tratarea apei în bazinele Ștrandului Municipal Reghin” CPV 24962000-5 Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.408 din 06.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de îngrijire la domiciliu în Municipiul Reghin – Servicii sociale conform Anexei 2B din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.407 din 06.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii sociale de furnizare pentru Centru de zi-acordare masă  pentru copiii școlarizați la Școala Gimnazială nr.4 din Municipiul Reghin”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.406 din 06.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Mașină de tăiat asfalt și Mașină de găurit cu percuție” cod CPV 43830000-0 – Scule cu motor
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.404 din 06.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de asigurare a mesei calde pentru cantina de ajutor social”, cod CPV 55510000-8 - Servicii de cantină (Rev.2)”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.402 din 06.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de „SERVICIU SOCIAL- ADĂPOST PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST din Municipiul Reghin”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.242 din 05.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Piese de schimb pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Secției de Drumuri și Poduri ” cod CPV 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.241 din 05.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale pentru reparații și întreținere la Secția Drumuri și Poduri și Secția Sere și Zone Verzi aparținând Municipiului Reghin” cod CPV 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe, 44111100-2 Cărămizi,  44111200-3 Ciment, 44192200-4 Cuie
Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.240 din 05.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Piese de schimb pentru autovehiculele și utilajele din dotarea Secției de Drumuri și Poduri ” cod CPV 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 33.239 din 05.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Materiale electrice pentru reparații și întreținere la Secția Drumuri și Poduri și Secția Sere și Zone Verzi aparținând Municipiului Reghin” cod CPV 31320000-5 Cabluri de distribuţie a curentului electric, 31512100-9 Becuri cu halogen, liniare,  31531000-7 Becuri, 31531100-8 Tuburi electrice
Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.33.237 din 05.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de produse „Elaborarea și livrarea tichetelor și abonamentelor de parcare” cod CPV 22000000-0 Imprimate şi produse conexe
Anexa

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.33.071/04.04.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de întocmire Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Reghin”, codul CPV 79311000-7 Servicii de studii
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32.584/30.03.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de supraveghere, întreținere și reparare a centralelor termice din dotarea blocurilor ANL”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32583/30.03.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de întocmire scenariu la incendiu și documentație aferentă obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială nr. 4 Apalina din Municipiul Reghin”
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ nr. 32.405/29.03.2017

Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de amenajare a fondului forestier proprietatea Municipiului Reghin, județul Mureș”

Caiet de sarcini

 


SOLICITARE DE OFERTĂ nr.32.256/29.03.2017
Referitor la: Achiziția directă de „Servicii de medicina muncii pentru anul 2017” 
Caiet de sarcini

 

Solicitare de oferta nr.32.183 din 28.03.2017
Referitor la: Achiziţia directă pentru "Lucrări de semnalizare rutieră (marcaje rutiere) în Municipiul Reghin pentru anul 2017", cod CPV 34922100-7 Marcaje rutiere, 45233221-4 Lucrări de marcaj rutier
Caiet de sarcini

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 26.726 din 17.02.2017 
Referitor la: Achiziția directă de mobilier și echipamente specifice pentru implementarea proiectului „Centrul de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în Municipiul Reghin”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE Grants „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, cod proiect RO11

Caiet de sarcini

Formulare