Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Regulamente locale

 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin (Download) 

-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Reghin (Download: partea Ipartea a II-a )

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Asistenţă Socială (Download) 

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Structurii Comunitare Consultative pentru sprijinirea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului (Download)

-Metodologia pentru efectuarea unor activităţi gospodăreşti de către persoanele beneficiare de servicii la Cantina de Ajutor Social (Download)

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată  din  municipiul Reghin (Download)

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal ”AVÂNTUL” Reghin (Download)

-Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și a unităților aflate sub autoritatea Consiliului Local Reghin (Download) 

-REGULAMENT privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul REGHIN (Download)

-Regulamentul Serviciului de salubrizare al municipiului Reghin (Download) 

-Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Informare Turistică Reghin (Download) 

-Regulamentul de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare, aprobarea punctajului și categoriilor de persoane beneficiare (Download)

-Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Reghin pentru perioada 2016 - 2020 (Download)

-Regulament privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin (Anexă la HCL nr. 96/26.06.2013, Modificat prin HCL nr. 99/29.05.2014 și HCL nr. 154/30.08.2017)  (Download)

-Regulament de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin aprobat prin HCL nr.118/2017 (Download)

-Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Muncipiului Reghin, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr.119/2017 (Download)

-Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin (aprobat prin H.C.L. 139/2018) - Download: Partea I , Partea a II-a