-Regulamentul de organizare şi funcționare a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin (Anexă la HCL nr. 139./28.06.2018  (Download)   

-Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Informare Turistică Reghin (Download) 

-Regulament privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin (Anexă la HCL nr. 96/26.06.2013, Modificat prin HCL nr. 99/29.05.2014 și HCL nr. 154/30.08.2017)  (Download)

-Regulament de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Reghin aprobat prin HCL nr.118/2017 (Download)

-Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Muncipiului Reghin, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr.119/2017 (Download)