Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
alocate de la bugetul local
Finanţări nerambursabile

Finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit de interes local:

 

- Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local
- Ghidul solicitantului 
- Cerere de finantare
- Contract de finanţarea
- Documente necesare 

 

2016:

ANUNŢ DE PARTICIPARE   Nr.4512/24.02.2016
Municipiul Reghin, Pța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016, conform anunţului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.34/19.02.2016 (download anunt)

 

Procesul-verbal nr.6512/16.03.2016 - verificarea eligibilităţii proiectelor depuse şi selectarea proiectelor

 

Raport anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2015 (descarca raportul)

 

2015:

ANUNŢ DE PARTICIPARE   Nr.6600/25.03.2015
Municipiul Reghin, Pța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015, conform anunţului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.56/24.03.2015 (download anunt) 

 

Procesul-verbal nr.8543/17.04.2015 - verificarea eligibilităţii proiectelor depuse şi selectarea proiectelor

 

Raport anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale UAT Reghin pentru anul 2014 (descarca raportul)

 

2014:

HOTARÂREA NR.31 din 25.02.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local” 

 

HOTARÂREA NR.32 din 25.02.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Reghin în Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitati nonprofit de interes local

 

HOTARÂREA NR.47 din 25.03.2014 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2014 a proiectelor selectate conform HCL nr.31/2014 

 

ANUNȚ din 05.03.14 - Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 40/04.03.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2014.

 

PV nr.6020/19.03.2014 -Proces-verbal - Selectare proiecte câştigătoare finanţare nerambursabilă

 

HOTARÂREA NR.110 din 23.06.2014 privind aprobarea unei sesiuni de selectie de proiecte pentru finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Reghin

 

ANUNȚ din 07.07.14 - Conform anunțului publicat în M. Of. al României, partea a VI-a, nr. 121/01.07.2014, Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, Reghin, judeţul Mureș, telefon 0265511112, fax 0265512542, email office@primariareghin.ro, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă - sesiunea II - pentru anul de execuţie financiară 2014.

 

PV nr.16404/21.08.2014 -Proces-verbal - Selectare proiecte câştigătoare pentru acordarea finanţării nerambursabile