Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Transparenţa decizională

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștința publicului următoarele:

 

18.05.2018
-ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI REGHIN
-Proiect HCL     
-Raport de specialitate   
-Anexa - Regulament

15.02.2018
- Raportul de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.52/2003  

09.02.2018
- Anunt referitor la ELABORAREA  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BAZEI SPORTIVE „METALUL” REGHIN.  
-Proiect HCL     
-Raport de specialitate   
-Anexa - Regulament   

08.02.2018 
- Anunt referitor la ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - REGLEMENTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI DOTĂRI COMPATIBILE - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL REGHIN STR. IERBUȘ, NR.37/B, MUNICIPIUL REGHIN, JUD.MUREȘ  
-Proiect HCL   
-Raport de specialitate  
-Anexa1 - Situatia existenta 
-Anexa2 - Reglementari urbanistice  
-Anexa3 - Reglementari edilitare   
-Anexa4 - Obiective de utilitate publica 
-Anexa5 - Posibilitati de mobilare  
-Anexa6 - Memoriu general PUZ Ierbus 
-Anexa7 - Regulament PUZ bloc locuinte sociale 

18.01.2018 
Minuta încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reghin

16.01.2018
Anunt privind Proiectul bugetului general al UAT Reghin pentru anul 2018   
Bugetul local - propunere  

12.01.2018 
Anunt privind dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Reghin

29.11.2017
- Anunţ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea terenurilor de sub construcţiile demontabile construite din fondurile cetăţenilor amplasate pe domeniul public al municipiului Reghin
- Proiect de hotărâre  
- Raport de specialitate  
- Regulament 
- Decizia de incadrare

16.11.2017
Anunt referitor la elaborarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   
Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate  Urbana Durabila a Municipiului Reghin   
Raport de specialitate   

30.10.2017
- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018  
-Proiect HCL impozite 2018  
-Anexa1 - Impozite 2018  
-Anexa2 - Urbanism  
-Anexa3 - Domeniul public  
-Anexa4 - Taxe autorizatii de functionare  
-Anexa5 - Registru Agricol  
-Anexa6 - Taxe Politia Locala  
-Anexa7 - Alte taxe locale  
-Anexa8 - Piata  
-Anexa9 - Taxe Casa de Cultura  
-Anexa10 - Taxe speciale de salubrizare  

18.10.2017
Minuta consultărilor preliminare privind PMUD 

Prezentarea PMUD Reghin la Întâlnirea sectorială

11.10.2017
-ANUNŢ REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL REGHIN ȘI ORASUL LEVICE DIN REPUBLICA SLOVACĂ

Raport de specialitate   
Anexe   

11.10.2017
-ANUNŢ  REFERITOR LA  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII-”PROF. UNIV. DR. SIMION C. MÂNDRESCU” -UNEI STRĂZI NOU CREATE ÎN MUNICIPIUL REGHIN

Raport de specialitate   
Anexe    

10.10.2017
Consultarea publica a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 
09.05.2017
- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Reghin unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania  
- Proiect de hotarare  
- Raport de specialitate  
- Regulament, anexe 

25.04.2017
- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor ANL din municipiul Reghin  
- Proiect de hotarare  
- Raport de specialitate  
- Anexe   

11.01.2017
- Raportul de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.52/2003

19.10.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

- Proiect de hotarare

- Raport de specialitate

- Anexa 1

- Anexele 2 - 12

18.08.2016

- Anunt referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Reghin, pentru perioada 2016 - 2020
- Proiect de hotărâre
- Raport de specialitate
- Strategie
- Obiective propuse

- Obiective propuse - revizuite din data de 05.10.2016

31.05.2016

- Raport de activitate privind serviciul public de transport public urban în municipiul Reghin - 2015

19.04.2016

- Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures

06.04.2016

- Anunt privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Mures

07.03.2016

- Anunt - referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Mureş
- Proiect de hotarare
- Raport de specialitate
- Regulamentul serviciului de salubrizare
- Anexa A
- Anexa B
- Anexa C
- Anexa D
- Anexa E
- Anexa F

22.02.2016

Raportul de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.52/2003

03.02.2016

- Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ - privind reglementare zona in vederea construirii de locuinte in Reghin, zona str. Pandurilor
- Proiect de hotarare
- Raport de specialitate
- Anexe PUZ 1
- Anexe PUZ 2

02.02.2016

- Anunt - Referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor si conditiilor de acordare a scutirii la plata impozitelor si taxelor locale
- Proiect de hotarare
- Raport de specialitate
- Regulament
22.01.2016

-Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pentruanul 2016

19.01.2016

-Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016

19.01.2016

-Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2016

-Proiectul de hotarare

-Raportul de specialitate

-Anexa la buget

-Buget venituri proprii

-Buget credite interne

-Buget fonduri nerambursabile

27.10.2015
Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin
Proiect de hotarare 
Raport de specialitate
Strategia locala pentru dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin

22.10.2015
-Anunt - Elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea PUZ -Etapa I- schimbare de destinatie din teren neproductiv in teren aflat permanent sub apa. Etapa II -Infiintare exploatare agregate minerale si executie amenajare piscicola  
-Proiect de hotarare  
-Raport de specialitate
-Anexa PUZ

21.10.2015
Anunt - elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020
Strategia de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

Raport de specialitate

16.10.2015
Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarare privind însusirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin
07.10.2015
-Anunț - Dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin

20.08.2015
-Anunt - Elaborarea Proiectului de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin 
-Proiect de hotărâre  
-Raport de specialitate
-Anexa 1 - stema
-Anexa 2 - explicaţie heraldică

11.08.2015
-Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin

27.07.2015
-Anunţ - privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin

25.06.2015
-Anunţ - elaborarea proiectului de hotarare referitor la aprobarea Regulamentului privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in municipiul Reghin
-Proiect de hotărâre   
-Raport de specialitate 
-Regulament  

17.03.2015
-Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi biodiversităţii în Reghin

11.03.2015
-Anunţ - dezbaterea publică a Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi biodiversităţii în Reghin 

25.02.2015
-Anunţ - elaborarea Proiectului de hotarâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi biodiversităţii în Reghin 
-Proiectul de hotarâre   
-Raportul de specialitate 

09.02.2015
-Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015

04.02.2015
-Anunt - dezbatere publica a Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015

28.01.2015
-Anunţ - elaborarea Proiectului de hotarâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2015  
-Proiectul de hotarâre   
-Expunere de motive 
-Anexe la buget  
-Buget venituri proprii  
-Buget fonduri nerambursabile

22.01.2015
Raportul de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.52/2003

14.01.2015
-Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin

07.01.2015
-Anunţ - dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din Municipiului Reghin

17.12.2014
-Anunţ - elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din Municipiul Reghin 
-Proiect de hotărâre  
-Raport de specialitate
-Regulament
-Anexe

23.10.2014
-Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind însusirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mures

08.10.2014
-Anunţ - dezbaterea și consultarea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea  variantei  finale a stemei Municipiului Reghin, jud.Mureș 
-Proiect de hotărâre  
-Raport de specialitate
-Anexa 1
-Anexa 2

25.08.2014
RAPORT DE ACTIVITATE AL RAGCL S.A. Reghin conform O.U.G.09/2011 pentru anul 2013

16.07.2014
Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan si stabilire zona  functionala pentru locuinte

10.07.2014
Anunţ - dezbaterea publica a proiectului de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcţională pentru locuinţe

04.07.2014
-Anunţ - elaborarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan şi stabilire zonă  funcţională pentru locuinţe
-Proiect de hotărâre 
-Raport de specialitate
-Anexa 1
-Anexa 2
-Anexa 3
-Anexa 4

20.02.2014
-Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal - introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL

18.02.2014
-Minuta dezbaterii publice din data de 14.02.2014 a proiectului de hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activitatile nonprofit de interes local.

14.02.2014
-Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind elaborarea documentatiei de urbanism plan urbanistic zonal - introducere în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice - beneficiar SC Solar Energy Apollo SRL

-Proiect de hotărâre 
-Raport de specialitate
-Anexă 

13.02.2014
Raportul de evaluare pentru anul 2013 a implementarii Legii nr.52/2003

11.02.2014
-Anunt - dezbaterea publica a proiectului de hotarâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local 
-Proiectul de hotarâre
-Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

-Model-Contract de finantare nerambursabila
-Raport de specialitate

07.02.2014
-Anunţ - elaborarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - introducerea în intravilan în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice
-Proiect de hotărâre 
-Raport de specialitate
-Anexă 

28.01.2014
-Minuta dezbaterii publice din data de 24.01.2014 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin

17.01.2014
-Anunţ - dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Reghin pe anul 2014

-Proiectul de hotărâre 
-Expunere de motive
-Anexa 1 la buget
-Buget venituri proprii  
-Propuneri de investitii din bugetul local
-Anexa 2
-Anexa 3 
-Anexa 4
-Anexa 5
-Anexa 6
-Anexa 7
-Anexa 8 

07.01.2014
-Anunt
-Proiectul de hotarâre
-Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local. 

-Model-Contract de finantare nerambursabila
-Raport de specialitate

06.01.2014
-Anunt
-Proiectul de hotărâre
-Expunere de motive part.1 

-Expunere de motive part.2
-Propuneri de investitii din bugetul local

05.12.2013
-Anunt
-Minuta dezbaterii publice din data de 27.11.2013 a proiectului de hotarâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism si autorizatiilor de constructie pentru activitatile industriale asa cum sunt definite si specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin
-Proiectul de hotarâre
-Rapoartele de specialitate

20.11.2013
- Anunţul privind DEZBATEREA PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin  
- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate   
12.11.2013
- Anunţul privind Elaborarea Proiectului de hotărâre privind regulamentul  de eliberare a Certificatelor de Urbanism și autorizatiilor de construcție pentru activitățile industriale așa cum sunt definite și specificate in  Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin. 
- Proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate