Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Servicii Online
Descărcare formulare

Resurse umane

Declaratia pe propria răspundere conform OUG nr.24/2008   
Model adeverinta angajator  
Formular de inscriere la concurs  

 

Urbanism

-Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

-Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

-Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

-Cerere pentru ocuparea domeniului public (Zilele Municipiului Reghin) 

 

Impozite şi taxe

-Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

-Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice

-Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

-Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice

-Declaraţie fiscală / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport -pag.1

-Declaraţie fiscală / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - pag.1

-Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate

-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală - persoane fizice

-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală - persoane juridice

-Declaratie - decont privind sumele încasate reprezentând taxa publicitate 

-Decont lunar impozit pe spectacole

 

Asistenţă socială şi autoritate tutelară

- Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
- Cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare
- Adeverinţă  

-Cerere complementara de indemnizatie crestere copil pentru persoane cu dizabilitati; Declaratia solicitantului

- Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute la art.12 din Legea nr.448/2006

-Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

-Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi

-Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

- Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea tichetului social pentru gradinita

 

Stare civilă

Dosar de căsătorie, pag.1-2,  pag.3 
Cerere pentru eliberarea livretului de familie 
Cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în caz de pierdere sau schimbare 
Declaraţii de recunoaştere la data înregistrării naşterii  
Declaraţii de recunoaştere după data înregistrării naşterii 
Declaraţii privind stabilirea domiciliului copilului în cazul în care părinţii au domicilii diferite  
Declaraţii înregistrare tardivă  
Cerere divorţ  
Declaraţii renunţare divorţ  
Declaraţii menţinere divorţ  
Cerere rectificare acte de stare civilă  
Cerere pentru publicare în Monitorul Oficial a schimbării numelui şi/sau prenumelui  
Cerere schimbare nume şi/sau prenume 

 

Administraţie Publică Locală

Cerere pentru eliberarea acordului de funcţionare
Cerere pentru vizarea acordului de funcţionare

 

Registru Agricol, Cadastru

Oferta de vânzare teren (persoane fizice)
Oferta de vânzare teren (persoane juridice)
Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice)
Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice)
Declaraţie pe proprie răspundere (persoane fizice)
Declaraţie pe proprie răspundere (persoane juridice)
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare